BIGA HỌP TRIỂN KHAI DỰ ÁN AVCHọp triển khai dự án theo đúng nguyên tắc làm việc PDCA, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo phối hợp với nhau và HORENSO kịp thời… là việc mà từ “tiền tuyến” đến “hậu phương” của BIGA đều nêu cao thực hiện. Đây là bí quyết để BIGA xây dựng và phát huy tính cam kết về chất lượng, tiến độ dự án mà BIGA luôn coi đó là kim chỉ nam của mình.

Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc họp bàn triển khai:

Hình ảnh dự án 3D. 

Buổi có sự tham gia của các khối tiền tuyến (quản lý thi công) và khối hậu phương vững chãi (Kế hoạch, Mua hàng, QC…) tại văn phòng BIGA, đảm bảo mọi dự án diễn ra theo đúng kế hoạch đã định.

BIGA

Có thể bạn quan tâm

Menu