Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM

Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế – Chợ Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.
0379.625.625
mkt.biga@gmail.com
www.biga.com.vn

Menu