Tường bao ngoài

MÔ TẢ

1.Tường ngoài 500BT

2. Tường ngoài 1000BT

3. Tường ngoài 250BT

PHỤ KIỆN THI CÔNG

Menu